Almost 425 million people worldwide suffer from type 2 diabetes. And each year many more new patients get diagnosed by general practitioners. Reverse Diabetes2 Now reverses this negative trend. Reverse Diabetes2 Now is a curative program for people with type 2 diabetes, developed by Stichting Voeding Leeft, and focusses on reversing type 2 diabetes with nutrition, exercise, sleep and relaxation as the first choice therapy.

How it works

Reverse Diabetes2 Now teaches participants to adapt their lifestyle in such a way that they are able to reverse the type 2 diabetes in most cases, becoming and remaining healthier. The programme gives people with type 2 diabetes more control over their disease.

Continue reading

Who is it for?

You can refer patients who comply with the following inclusion criteria:

 • use of diabetes medication
 • up to 70 years of age (up to 75 years in consultation)
 • are overweight (BMI>25) and/or have an above average waist measurement
 • who are prepared to change their lifestyle
Continue reading

To measure the effectiveness of the programme Reverse Diabetes2 Now, and to be able to compare it to standard Diabetes care, a large scientific research study is being conducted by the Louis Bolk Institute.

Nynke van de Zijl
General practioner
"More than 800 general practioners in The Netherlands already recommend Reverse Diabetes2 Now"

Veelgestelde vragen zorgverleners

Keer Diabetes2 Om is een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma van Voeding Leeft gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging en ontspanning in als medicijn. Zelfzorg is hierbij het sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.

Keer Diabetes2 Om heeft als doel diabetes type 2 om te keren. Dit wil zeggen: een betere ervaren gezondheid en kwaliteit van leven, minder medicatie, gunstigere bloedwaarden, een lager zorggebruik en lagere zorgkosten.

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in groepen van maximaal 20 personen aan leefstijlverbetering. Onder begeleiding van ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, coaches, diëtisten en programmacoördinatoren. Deze professionals werken samen met de huisarts van de deelnemer (die hoofdbehandelaar blijft) en praktijkondersteuners.
Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een meerdere bijeenkomsten op buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Na een, drie en zes maanden zijn terugkomdagen. De nazorg wordt online en telefonisch aangeboden.

Keer Diabetes2 Om:

 • Doorbreekt het progressieve karakter van diabetes type 2.
 • Doorbreekt de spiraal van steeds meer en steeds zwaardere medicatie.
 • Leidt tot klinisch relevante symptoomvermindering.
 • Lijkt te leiden tot duurzame verbetering van de gezondheid.
 • Krijgt gemiddeld een negen van deelnemers.

Vergeleken met gebruikelijke zorg bij diabetes type 2:

 • Gebruiken deelnemers aan het Keer Diabetes2 Om programma na 6 maanden minder medicatie.
 • Hebben deelnemers aan het Keer Diabetes2 Om programma na 6 maanden gunstigere bloedwaarden.

Keer Diabetes2 Om hanteert de volgende inclusie- en exclusiecriteria:

Inclusiecriteria

Diabetes Mellitus type 2
Overgewicht (BMI > 25)
Gebruik van diabetesmedicatie (oraal en/of parenteraal m.u.v. insulinepomp)
Beheersing van de Nederlandse taal

Exclusiecriteria

Leeftijd > 75 jaar
Ernstige COPD (Gold III of IV)
Maagverkleining of maagband
Eetstoornis
Nierfalen (<eGFR/MDRD 45)
Hartfalen (klasse 2 t/m 4)

Bij twijfel kunt u uiteraard met ons overleggen. In geval van exclusie kunnen wij u helpen doorverwijzen naar individuele begeleiding op maat.

Via deze website www.keerdiabetes2om.nl kunnen patiënten zich aanmelden voor een Informatiebijeenkomst of het Groepsprogramma.
Na aanmelding voor het programma ontvangen patiënten een inschrijfformulier. Een groot deel vullen zij zelf in, een klein deel samen met de huisarts. De huisarts blijft hoofdbehandelaar en tekent voor akkoord.
De patiënt blijft in de ketenzorg, de huisarts ontvangt geen financiële vergoeding voor verwijzing.

De gezamenlijke extra tijdsinvestering van de huisarts en de POH bedraagt minimaal 45 minuten gedurende 24 maanden. Het overgrote deel hiervan betreft tijd van de POH. De patiënt blijft in de ketenzorg, de huisarts ontvangt geen financiële vergoeding voor verwijzing.
Enkele weken voor de start neemt de verpleegkundige van Keer Diabetes2 Om contact op met de praktijkondersteuner om medicatiegebruik af te stemmen voor de start 2-daagse. Afhankelijk van de hoeveelheid en het soort medicatie, vindt in de eerste weken van het programma meerdere malen contact plaats.

De reguliere (kwartaal)controles zet u gewoon voort.

Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars VGZ, IZA, IZZ, Univé, UMC, Bewuzt, ZEKUR, Zorgzaam, Pomovendum, National Academic en Besured het programma bijna volledig. Bij deelname aan Keer Diabetes2 Om betaalt de deelnemer een eigen bijdrage van €295,-. Dit bedrag is voor het gehele programma, inclusief vijf dagen verblijf op een buitenlocatie, alle maaltijden en één overnachting.

Als deze eigen bijdrage buiten het budget ligt kan hier rekening mee gehouden worden. Neem in dat geval telefonisch contact met ons op via 020 – 22 17 906.

Het is ook mogelijk om het programma zelf te betalen. Stuur voor meer informatie een mail naar info@keerdiabetesom.nl.

Het begeleidingsteam van Keer Diabetes2 Om bestaat uit een ervaren diëtist, coach, verpleegkundige en programmacoördinator, onder supervisie van drs. Nynke van der Zijl, huisarts.

Keer Diabetes2 Om beschikt over een wetenschappelijke commissie onder voorzitterschap van Prof. Dr. Hanno Pijl (LUMC).

Onder leiding van dr. Peter Voshol onderzoekt en evalueert het Louis Bolk Instituut de effectiviteit van Keer Diabetes2 Om

Keer Diabetes2 Om is een dochterbedrijf van Stichting Voeding Leeft. Keer Diabetes2 Om is een not-for-profit organisatie met een groeidoelstelling. Keer Diabetes2 Om heeft geen winstdoelstelling.

Vereniging Arts en Voeding biedt in samenwerking met scholingsinstituut Langerhans regelmatig nascholingen aan over het omkeren van Diabetes type 2.
Lees hier alles over de nascholing en schrijf u snel in!

Op deze website www.keerdiabetes2om.nl vindt u meer informatie.
Hier vindt u alle informatie over informatiebijeenkomsten voor patiënten, aanmelding, nascholing en effectrapportages.
Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Op de website www.keerdiabetes2om.nl kunnen patiënten de data en plaatsen voor de geplande informatiebijeenkomsten vinden onder het kopje ‘informatiebijeenkomsten’. U bent hierbij ook van harte welkom.

Keer Diabetes2 Om komt graag uw kant op. Wij verzorgen regelmatig presentaties en workshops voor zorggroepen en overkoepelende praktijken. Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft.

1: Penn L, White M, Oldroyd J, Walker M, Alberti KG, Mathers JC. Prevention of type 2 diabetes in adults with impaired glucose tolerance: the European Diabetes Prevention RCT in Newcastle upon Tyne, UK. BMC Public Health. 2009 Sep 16;9:342.

2: Penn L, White M, Lindstrom J, den Boer AT, Blaak E, Eriksson JG, Feskens E, Ilanne-Parikka P, Keinanen-Kiukaanniemi SM, Walker M, Mathers JC, Uusitupa M, Tuomilehto J. Importance of weight loss maintenance and risk prediction in the prevention of type 2 diabetes: analysis of European Diabetes Prevention Study RCT. PLoS One. 2013;8(2):e57143.

3: den Boer AT, Herraets IJ, Stegen J, Roumen C, Corpeleijn E, Schaper NC, Feskens E, Blaak EE. Prevention of the metabolic syndrome in IGT subjects in a lifestyle intervention: Results from the SLIM study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013 Feb 22.

4: Gray LJ, Cooper N, Dunkley A, Warren FC, Ara R, Abrams K, Davies MJ, Khunti K, Sutton A. A systematic review and mixed treatment comparison of pharmacological interventions for the treatment of obesity. Obes Rev. 2012 Jun;13(6):483-98.

5: Lakerveld J, Bot SD, Chinapaw MJ, van Tulder MW, Kostense PJ, Dekker JM, Nijpels G. Motivational interviewing and problem solving treatment to reduce type 2 diabetes and cardiovascular disease risk in real life: a randomized controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act. 2013 Apr 19;10:47.

6: Dunkley AJ, Charles K, Gray LJ, Camosso-Stefinovic J, Davies MJ, Khunti K. Effectiveness of interventions for reducing diabetes and cardiovascular disease risk in people with metabolic syndrome: systematic review and mixed treatment comparison meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2012 Jul;14(7):616-25.

7: Eakin EG, Reeves MM, Winkler E, Healy GN, Dunstan DW, Owen N, Marshal AM, Wilkie KC. Six-Month Outcomes from Living Well with Diabetes: A Randomized Trial of a Telephone-Delivered Weight Loss and Physical Activity Intervention to Improve Glycemic Control. Ann Behav Med. 2013 Apr 23.

8: Murrock CJ, Taylor E, Marino D. Dietary challenges of managing type 2 diabetes in African-American women. Women Health. 2013;53(2):173-84.

9: Gilstrap LG, Malhotra R, Peltier-Saxe D, Slicas D, Pineda E, Culhane-Hermann C, Cook N, Fernandez-Golarz C, Wood M. Community-based primary prevention programs decrease the rate of metabolic syndrome among socioeconomically disadvantaged women. J Womens Health (Larchmt). 2013. Apr;22(4):322-9. doi: 10.1089/jwh.2012.3854. Epub 2013 Mar 29.

10: Taylor R. Type 2 diabetes: etiology and reversibility. Diabetes Care. 2013 Apr;36(4):1047-55.

11: Taylor R. Banting Memorial lecture 2012: reversing the twin cycles of type 2 diabetes. Diabet Med. 2013 Mar;30(3):267-75.

12: Steven S, Lim EL, Taylor R. Population response to information on reversibility of Type 2 diabetes. Diabet Med. 2013 Apr;30(4):e135-8.

13: http://www.ajmc.com/publications/issue/2013/2013-1-vol19-n3/effectiveness-and-cost-effectiveness-ofdiabetes-prevention-among-adherent-participants/5

14: The Look AHEAD Research Group: Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2013; 369:145-154
15: Hans Wahrenberg Katarina Hertel, Britt-Marie Leijonhufvud, Lars-Goran Persson, Eva Toft, Peter Arner: Use of waist circumference to predict insulin resistance: retrospective study. BMJ 2005;330:1363

16: Logtenberg SJ1, Kleefstra N, Ubink-Veltmaat LJ, Houweling ST, Bilo HJ. Intensification of therapy and no increase in body mass index with longer disease duration in type 2 diabetes mellitus (ZODIAC-5). Fam Pract. 2007 Dec;24(6):529-31. Epub 2007 Nov 26.

17: Booz&Co / Novo Nordisk. Diabetes Care in The Netherlands: improving health and wealth. 2011

18: Jazet IM1, Ouwens DM, Schaart G, Pijl H, Keizer H, Maassen JA, Meinders AE. Effect of a 2-day very low energy diet on skeletal muscle insulin sensitivity in obese type 2 diabetic patients on insulin therapy. Metabolism. 2005 Dec;54(12):1669-78.

19: Jazet IM1, Pijl H, Frolich M, Romijn JA, Meinders AE. Two days of a very low calorie diet reduces endogenous glucose production in obese type 2 diabetic patients despite the withdrawal of blood glucose lowering therapies including insulin. Metabolism. 2005 Jun;54(6):705-12.

20. Langeveld M, de Vries JH. Het magere resultaat van dieten. Ned Tijdsch Geneeskd 2013;157:A6017

21: Feinman RD, Pogozelski WK, Astrup A, Bernstein RK, Fine EJ, Westman EC, Accurso A, Frassetto L, Gower BA, McFarlane SI, Nielsen JV, Krarup T, Saslow L, Roth KS, Vernon MC, Volek JS, Wilshire GB, Dahlqvist A, Sundberg R, Childers A, Morrison K, Manninen AH, Dashti HM, Wood RJ, Wortman J, Worm N. Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: critical review and evidence base. Nutrition. 2015 Jan;31(1):1-13.

22: Volk BM, Kunces LJ, Freidenreich DJ, Kupchak BR, Saenz C, Artistizabal JC, Fernandez ML, Bruno RS, Maresh CM, Kraemer WJ, Phinney SD, Volek JS. Effects of step-wise increases in dietary carbohydrate on circulating saturated Fatty acids and palmitoleic Acid in adults with metabolic syndrome. PLoS One. 2014 Nov 21;9(11):e113605.

23: Ballard KD, Quann EE, Kupchak BR, Volk BM, Kawiecki DM, Fernandez ML, Seip RL, Maresh CM, Kraemer WJ, Volek JS. Dietary carbohydrate restriction improves insulin sensitivity, blood pressure, microvascular function, and cellular adhesion markers in individuals taking statins. Nutr Res. 2013 Nov;33(11):905-12.

24: Paoli A, Rubini A, Volek JS, Grimaldi KA. Beyond weight loss: a review of the therapeutic uses of very-low-carbohydrate (ketogenic) diets. Eur J Clin Nutr. 2013 Aug;67(8):7895:

25: Noakes TD, Windt J. Evidence that supports the prescription of low-carbohydrate high-fat diets: a narrative review. Br J Sports Med. 2017 Jan;51(2):133-139.

Voor Diëtisten

Keer Diabetes2 Om is een multidisciplinair gecombineerd leefstijlprogramma gericht op het omkeren van diabetes type 2. Het zet voeding, beweging, ontspanning en slaap in als medicijn. Zelfzorg is hierbij een sleutelwoord. Keer Diabetes2 Om helpt deelnemers hun leefstijl zo aan te passen dat zij gezond(er) kunnen worden en blijven.

Keer Diabetes2 Om heeft als doel diabetes type 2 om te keren. Dit wil zeggen: minder medicatie, betere bloedwaarden, een betere ervaren gezondheid en kwaliteit van leven, een lager zorggebruik en lagere zorgkosten.

 

Deelnemers aan Keer Diabetes2 Om werken in groepen van maximaal 20 personen aan leefstijlverbetering. Onder supervisie van een arts en internist, begeleiden ervaren en speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen, coaches, diëtisten de deelnemers. Deze professionals werken samen met de behandelend arts van de deelnemer (die hoofdbehandelaar blijft) en praktijkondersteuners/diabetesverpleegkundigen.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een meerdere bijeenkomsten op buitenlocaties en intensieve nazorg. Het programma start met een tweedaagse. Na een, drie en zes maanden zijn terugkomdagen. De nazorg wordt online en telefonisch aangeboden, met daarnaast algemene terugkomdagen naar behoefte.

 

Keer Diabetes2 Om richt zich op mensen die diabetesmedicatie gebruiken voor diabetes type 2 en overgewicht hebben.

Keer Diabetes2 Om richt zich op voeding, beweging, stressreductie, slaap en medicatie. Voeding is hiermee een van de onderdelen binnen Keer Diabetes2 Om. Het verschilt per deelnemer welk onderdeel meer of minder aandacht krijgt.

Het uitgangspunt is de NDF-richtlijn (Nationale Diabetes Federatie). Keer Diabetes2 Om werkt niet met een laagcalorisch dieet. Wij adviseren verse en onbewerkte verzadigende voeding afgestemd op mensen met diabetes type 2 in het algemeen en de individuele deelnemer in het bijzonder. In grote lijnen komt dit neer op veel groente, minder suiker en zetmeel en een lichte verhoging van de natuurlijke vetten. Het Keer Diabetes2 Om programma is ook geschikt voor mensen die geen vlees of vis eten, en voor mensen met een gluten- of lactose-intolerantie.

De kracht van het programma zit in de intensieve aanpak, de totaal aanpak en de focus op ervaren en beleven. De voedingsadviezen van Keer Diabetes2 Om zijn gebaseerd op de NDF-richtlijnen met hierin de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten meegenomen. Keer Diabetes2 Om richt zich op de kwaliteit van voeding, verzadiging en het lichaam op ‘voeden’ in plaats van ‘vullen’.

Het team van Keer Diabetes2 Om bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een coach en een diëtist. Gedurende de looptijd van het Keer Diabetes2 Om programma kan de deelnemer met al zijn/haar (individuele) vragen terecht bij de diëtist van het team. Additionele ondersteuning door een diëtist naast het programma is in principe niet nodig. Als de deelnemer gebruik wil maken van aanvullende ondersteuning van een diëtist buiten het programma, dan is inhoudelijke afstemming onderling belangrijk. Immers, tegenstrijdige informatie is verwarrend voor de deelnemer en zal het omkeerproces geen goed zal doen.

Vanzelfsprekend. Inhoudelijk overleg is mogelijk wanneer het gaat om een deelnemer van Keer Diabetes2 Om.

Keer Diabetes2 Om gaat geen samenwerkingen aan met diëtisten (organisaties/individuen). De huidige diëtisten binnen Keer Diabetes2 Om zijn in 2014 intern opgeleid. Mocht je graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen, dan kun je je aanmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief  (rechts onderaan op de homepage: www.keerdiabetes2om.nl) .

 

Ieder half jaar zullen de resultaten van deelnemers tot dan toe geanalyseerd worden door het Louis Bolk Instituut en in een beknopte rapportage worden weergegeven.